Heatlab

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ / ผ่าน ATM

โอนเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย

เลขที่บัญชี 028-1-09996-5

บัญชี ออมทรัพย์

สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ผ่านอีเมล - ส่งรายละเอียดการชำระเงินผ่านอีเมล support@heatlab.co
  2. แนบไฟล์ออนไลน์ - แสกนใบเสร็จ หรือ อัพโหลดรูปหน้าจอการโอนเงินในหน้าการชำระเงิน
  3. ส่ง Fax และสำเนาใบเสร็จมาที่ 0-2641-4175

ยังคงมีคำถาม?