Heatlab

วิธีการติดตั้ง HeatLab

ก่อนทำการติดตั้ง คุณสามารถเลือกหน้าเว็บไซต์ที่คุณเลือกติดตาม หรือเว็บไซต์ที่คุณรู้พฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อนำไปวิเคราะห์ ซึ่งการติดตั้งสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการแปะ Tracking Code ที่เราให้คุณ ลงไปในแต่ละหน้าที่ต้องการจะติดตาม

การติดตั้งแบบมาตรฐาน ( คัดลอกแล้ววาง )

ให้นำ Tracking Code ไปใส่ในส่วน <head> ของหน้าเว็บเพจโดยให้ใส่โค้ดก่อนแท็กปิด </head> ในหน้าเว็บทุกหน้าของไซต์ที่คุณต้องการติดตาม

ในกรณีที่บางโปรเจกต์อาจไม่สะดวกที่จะใส่โค้ดในส่วน <head> ก็สามารถใส่โค้ดที่ใดก็ได้ในหน้าเว็บเพจ แต่อาจมีผลต่อความแม่นยำในการติดตามในบางหน้าเว็บเพจ อันเนื่องจากลำดับการทำงานของ Tracking Code จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่ออยู่ในส่วน <head>

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ยังคงมีคำถาม?